Zoekopdrachten

Thermische accountprikkels: hoe u ze kunt aanvragen


De Stimulansen voor thermische accounts ze kunnen op drie manieren worden aangevraagd: directe toegang, boeking van incentives, registratie in de registers. Ze kunnen allemaal worden uitgevoerd met behulp van een IT-applicatie die (na registratie) toegankelijk is vanaf de GSE-website: PortaL.thermisch. DeurL.thermal staat niet alleen toe om het verzoek in te dienen Stimulansen voor thermische accounts, maar ook om het hele proces te volgen, van contractering tot het verstrekken van incentives.

Thermal Account Incentives: hoe toe te passen

Directe toegang. Het is toegestaan ​​om reeds uitgevoerde ingrepen te doen. De aanvraag tot toekenning van de incentives moet door de verantwoordelijke partij (degene die de kosten van de interventie heeft gemaakt) via het aanvraagformulier worden ingediend bij de manager Energy Services binnen 60 dagen na het einde van de interventie.

Boeking van incentives. Alleen in het geval van gebouwen of onroerendgoedeenheden die eigendom zijn van openbare besturen is het toegestaan ​​voordat de interventies worden uitgevoerd. Het is niet toegestaan ​​voor interventies die naar het volgende punt gaan.

Inschrijving in de registers. Het is toegestaan ​​zelfs voordat de interventie wordt uitgevoerd. Inschrijving in de registers is verplicht voor individuen of openbare besturen in het geval dat de interventies betrekking hebben op de vervanging van installaties door biomassa-generatoren of warmtepompen met een nominaal vermogen groter dan 500 kW en kleiner dan of gelijk aan 1000 kW.

Thermal Account Incentives: toegelaten onderwerpen

Ze kunnen vragen Stimulansen voor thermische accounts particulieren en openbare besturen. Voor particulieren (flatgebouwen en houders van bedrijfsinkomen of agrarisch inkomen) is het verzoek om Stimulansen voor thermische accounts is toegestaan ​​voor 'Kleinschalige interventies voor de productie van thermische energie uit hernieuwbare bronnen en hoogrenderende systemen' (artikel 4 lid 2 van het ministerieel besluit van 28 december 2012).

Met name voor particulieren komen de volgende interventies in aanmerking:

  • vervanging van bestaande winter-airconditioningsystemen door winter-airconditioningsystemen uitgerust met warmtepompen, met een nominaal thermisch vermogen tot 1000 kW;
  • vervanging van winter-airconditioningsystemen of verwarmingssystemen van bestaande kassen en bestaande landelijke gebouwen door winter-airconditioningsystemen die zijn uitgerust met warmtegeneratoren op biomassa, met een nominaal thermisch vermogen tot 1000 kW;
  • installatie van thermische zonnecollectoren, ook gecombineerd met zonnekoelsystemen, met een bruto zonne-oppervlak tot 1000 vierkante meter;
  • vervanging van elektrische boilers door boilers met warmtepomp.

Thermal Account Incentives: enkele voorbeelden

Gewoon om te begrijpen, een privépersoon die de houtkachel met pelletkachel (nominaal thermisch vermogen van 10 kW en emissies in de atmosfeer binnen de limieten maar niet zodanig dat men toegang krijgt tot de verwachte bonussen) kan van de GSE een stimulans krijgen gelijk aan: 2 jaarlijkse afbetalingen van 524 euro in klimaatzone E (bv. Turijn); 2 jaarlijkse termijnen van 432 euro in klimaatzone D (bijv.Rome); 2 jaarlijkse afbetalingen van 339 euro in klimaatzone C (bijv.Bari).

Voor de installatie van een zonnecollector voor de productie van sanitair warm water (stel een vlakke zonnecollector van 4 vierkante meter bruto oppervlakte) is een incentive te verkrijgen gelijk aan: 2 jaarlijkse termijnen van 680 euro.