Zonne

Binnenlands fotovoltaïsch systeem, is het het waard?


L 'binnenlands fotovoltaïsch systeemhet kan erg handig zijn voor particulieren die de intentie hebben om, althans gedeeltelijk, los te koppelen van het elektriciteitsnet.

Het is bekend dat het belangrijkste gemak van eenbinnenlands fotovoltaïsch systeemis de mogelijkheid vaneigen verbruikvan energie en om te begrijpen in hoeveel jaar ik heb afgeschreven kosten aanschaf en installatie, een geschatte berekening van uw verbruik en de hoeveelheid energie die met debinnenlands fotovoltaïsch systeem.

Is een fotovoltaïsch systeem in huis de moeite waard?

Deprijs van fotovoltaïsche zonne-energie, in de afgelopen jaren is het geleidelijk afgenomen, maar tegelijkertijd zijn ook de overheidsprikkels afgenomen. De installatie van eenbinnenlands fotovoltaïsch systeemhet wordt alleen handig door een zorgvuldige kosten-batenanalyse uit te voeren. Over het algemeen verbruikt een gemiddeld Italiaans gezin ongeveer 4.000 kWh energie in een jaar en zelfs als een gebouw goed wordt blootgesteld aan de zon en de bewoners bereid zijn geld te investeren voor de installatie van een 3,5 kWp-systeem;

de enkele aanwezigheid van het systeem is niet voldoende als dit niet gepaard gaat met een wijziging in de wijze van gebruik van elektriciteit: abinnenlands fotovoltaïsch systeemhet is handig als het gepaard gaat met optimalisatie van het verbruik en energieopslag, anders wordt het energieoverschot in het netwerk gedeponeerd en is dit niet altijd een groot voordeel voor de gebruiker.

Fotovoltaïsche uitwisseling ter plaatse
Het openbare netwerk wordt gebruikt als eenvirtueel opslagsysteemin staat om het energieoverschot geproduceerd door te behoudenfotovoltaïsch systeem privé om energie te herstellen op momenten van de dag dat de zon niet schijnt. Dit mechanisme vereist een elektrisch netwerk dat in staat is om energie te ontvangen en terug te sturen. In feite is de gebruiker in deze omstandigheden uitgerust met een bidirectionele meter die de elektriciteit kan registreren die van het openbare netwerk is afgenomen en die aan hetzelfde netwerk wordt geleverd.

Daar'Ongepastheid"Ligt in het feit dat de onttrokken energie aan het netwerk een hoger tarief heeft dan voorzien door deBijdrage in wisselrekening,daarom is het nodig om het energieverbruik te optimaliseren en zoveel mogelijk te streven naar totaal eigen verbruik. In plaats van het openbare netwerk te gebruiken als een "virtueel opslagsysteem", is het ideaal om voorzorgsmaatregelen te nemen met bepaalde opslagapparaten om de hoeveelheid zelf geproduceerde en zelf verbruikte energie te vergroten; alleen op deze manier kan men zich van de elektriciteitsrekening bevrijden.

Binnenlandse fotovoltaïsche installatie, vergunningen

Om eenbinnenlands fotovoltaïsch systeemhet is noodzakelijk om de relatieve communicatie naar de activiteiten in gratis constructie uit te voeren, voor dit doel is het noodzakelijk om naar het one-stop-shop van de woongemeente te gaan; degenen die in beperkte gebieden wonen vanuit een landschaps-, ecologisch, historisch of artistiek oogpunt, om eenbinnenlands fotovoltaïsch systeemhij hoeft zich niet te beperken tot communicatie, maar zal een preventieve toestemming moeten vragen aan de desbetreffende instantieBevoegd toezicht.Video: Schoonmaken zonnepanelen - uitleg door (December 2021).