Landbouw

Landbouwfinanciering: hier zijn de Agribonds


Federico Ghizzoni, CEO van Unicredit bij de Fieragricola in Verona

Agribond is de naam van de lijn vanfinanciering voor landbouw van een totaal van 600 miljoen euro die Unicredit in de periode 2014-2015 ter beschikking heeft gesteld. Namens de boeren die het zullen gebruiken, zal de SGFA Funds Management Company, een overheidsorgaan onder leiding van het Instituut voor de Landbouwvoedselmarkt, garant staan.

In het geval van de Agribonds zijn dit leningen tegen een gesubsidieerde rentevoet met een looptijd van zes jaar die bedrijven in de Italiaanse landbouwsector kunnen gebruiken om investeringen met een middellange of lange termijn te ondersteunen. Het fonds van 600 miljoen kan ook toenemen als individuele regio's besluiten om te verhogen financiering voor landbouw andere middelen toewijzen aan SGFA.

Unicredit, dat tijdens Fieraricola in Verona sprak over Agribonds en een programma aankondigde van financiering voor landbouw getiteld 'Unicredit for Agriculture', zei het bereid te zijn om andere middelen beschikbaar te stellen in het landbouwsysteem door middel van twee financiële acties: 'Revolving super-cash' (voorschotfacturen en contracten) en 'Reverse factoring' (vrijgeven van kredieten). In beide gevallen zijn de ontvangers echter de 'grote kopers' van de sector, die er samen met hun respectievelijke toeleveringsketens nog steeds van zullen profiteren.

Volgens schattingen van Unicredit, maar niet beperkt tot, heeft de landbouw in Italië uitstekende toekomstperspectieven dankzij de groeiende vraag en aanzienlijke prijsstabiliteit. Om in te grijpen financiering voor landbouw het kan dus een zaak blijken te zijn voor geldverstrekkers. Maar de banken geven niets weg en als ze de landbouw financieren, wordt er alleen voor gezorgd dat Italiaanse landbouwbedrijven weten hoe ze betrouwbare gesprekspartners kunnen blijven - vanuit het oogpunt van de banken - en dat wil zeggen dat ze weten hoe ze moeten innoveren. De waarde van made in Italy kan de rest doen.

Tegenwoordig heeft de Italiaanse landbouwsector meer dan 780.000 actieve bedrijven die actief zijn in de toeleveringsketen en in het hele land. De agrofoodsector als geheel, met een wereldproductie van 250 miljard euro en een export van meer dan 35 miljard euro per jaar, beschouwt de landbouw als zijn belangrijkste troef. Praten over landbouwfinancieringNet als in de context van Fieraricola in aanwezigheid van instellingen en grote brancheverenigingen, betekent het praten over de toekomst van ons land.